Notiks nozīmīga konference meža nozares izaicinājumu un iespēju aktualizēšanai

Latvijas tautsaimniecības izaugsme lielā mērā ir balstījusies uz meža nozares veikumu, kam arī turpmāk būs viena no galvenajām lomām valsts ekonomikā. Pašlaik ir sasniegta ļoti augsta meža nozares vērtība, tomēr nozares pieauguma potenciāls joprojām ir milzīgs, un tā īstenošanai ir būtiski ieviest mūsdienīgas zināšanas un tehnoloģijas. Lai precīzāk iezīmētu potenciālo Latvijas meža nozares attīstības ceļu un gūtu jaunas idejas, šomēnes Rīgā notiks starptautiska meža nozares konference „Meža nozare bioekonomikai: iespējas un izaicinājumi klimata pārmaiņu gadsimtā”.

 

Starptautiskajā konferencē ar jaunākajām saimniekošanas tendencēm meža nozarē dalīsies augsta līmeņa eksperti no tādām mežu lielvalstīm kā Zviedrija un Somija, savu pieredzi un secinājumus analizēs arī atzīti nozares speciālisti no Igaunijas un Latvijas. Konference notiks šī gada 28.septembrī Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Durbes ielā 4, Rīgā.

 

Konferences organizators, biedrības „Zaļās mājas” valdes loceklis Kristaps Ceplis uzsver, ka konferencē tiks apskatīts plašs tēmu loks. Kā ārvalstu, tā vietējie eksperti ieskicēs mežsaimniecības sektora iespējas ilgtspējīgas tautsaimniecības attīstībai, uzsverot nepieciešamību pēc efektīvas zemes izmantošanas. Vienlaikus tiks analizēta un modelēta koksnes pārstrādes un pielietojuma jaunākā pieredze, īpaši izceļot pasaulē renesansi piedzīvojošo moderno koksnes būvniecību.

 

„Meža nozare nedrīkst apstāties savā izaugsmē. Latvijai ir labs potenciāls gan vairot iegūstamās koksnes apjomu, gan plašāk pielietot šo unikālo pašmāju resursu. Neapšaubāmi vieni no pasaules līderiem gan mežsaimniecības, gan koksnes izmantošanas jomā ir mūsu Ziemeļvalstu kaimiņi, kuru pieredzes analīze mums palīdzēs izvēlēties savu attīstības ceļu,” tā K.Ceplis.

 

„Neapšaubāmi Latvijas mežsaimnieki un koksnes pārstrādātāji ir pasaules līmeņa speciālisti, un mūsu pielietotās tehnoloģijas ir gan ilgtspējīgas, gan konkurētspējīgas. Latvija ir būtiski vairojusi kvalitatīvas meža platības un ieņēmusi stabilu vietu pasaules koksnes produktu tirgū, aizvien neatlaidīgāk virzoties uz specifisku un sarežģītu koksnes produktu ražošanu. Tomēr mūsu pārliecība ir, ka nozares un līdz ar to visas ekonomikas izaugsme var būt vēl ievērojamāka, aktīvāk iedzīvinot mūsu laikmetam piemērotākas mežsaimniecības metodes. Veids, kā meži tika audzēti pirms simt gadiem, ir ļoti atšķirīgs no mūsdienu situācijas, ko ļoti labi ir apzinājušās citas mežiem bagātās valstis, un tas būtu jāņem vērā arī Latvijā,” ir pārliecināts Kristaps Klauss, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors.

 

Ņemot vērā, ka pasaules ekonomiku ir skārušas būtiskas izmaiņas, kā arī globālās klimata pārmaiņas atstāj aizvien lielāku ietekmi uz tautsaimniecību, viens no galvenajiem konferences virzieniem būs bioekonomika. „Bioekonomika iegūst arvien lielāku nozīmi, tā tiek analizēta, meklējot efektīvas metodes tālākai attīstībai. Mežs kā vietējais un atjaunojamais resurss un tā efektīva izmantošana var kalpot par vienu no bioekonomikas izaugsmes balstiem Latvijā,” vienu no konferences tematiem iezīmē Arnis Muižnieks, Latvijas Mežu īpašnieku asociācijas valdes priekšsēdētājs.

 

Par to, ar kādām iespējām un izaicinājumiem turpmākajos gados nāksies saskarties mežu nozarei, konferencē iepazīstinās Somijas Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrijas, Zviedrijas Uzņēmējdarbības un inovāciju ministrijas, Eiropas Meža institūta Ziemeļeiropas reģionālā biroja pārstāvji un citi eksperti. Savukārt savu redzējumu par mūsdienu mežsaimniecību sniegs mežzinātnes institūts „Silava”, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāte, bet pieredzē par darbošanos globālajā meža nozares tirgū dalīsies a/s „Latvijas finieris”.

 

Starptautisko konferencei „Meža nozare bioekonomikai: iespējas un izaicinājumi klimata pārmaiņu gadsimtā” Rīgā organizē biedrība „Zaļās mājas” ar Meža attīstības fonda un Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā atbalstu.

 

 

Papildu informācija:

Kristaps Ceplis

Biedrība „Zaļās mājas”

Tel.: 25908122

E-pasts: info@zalasmajas.lv