Category: Zaļas būvniecības kritērīji

23.10.2008

Iedzīvotāju aptauja atklāj neizmantotas iespējas klimata izmaiņu mazināšanā

Šā gada oktobrī pēc biedrības "Zaļās mājas" pasūtījuma pētījumu aģentūra "M9" veica vairāk nekā 2000 Latvijas iedzīvotāju aptauju, noskaidrojot viņu viedokli par globālo sasilšanu un klimata izmaiņām, kā arī iespējamajiem risinājumiem un ikdienas paradumu maiņu, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz klimatu. Aptaujas rezultāti norāda uz iedzīvotāju atbalstu klimata izmaiņu samazināšanai, vienlaikus iezīmējot vairākas iespējas, kas netiek pilnvērtīgi izmantotas situācijas risināšanai.

27.06.2008

Noslēdzies konkurss par ilgtspējīgas būvniecības tehnisko kritēriju izstrādi

Noslēdzies biedrības „Zaļās mājas" organizētais atklātais iepirkuma konkurss „Ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas kritēriju izstrāde." Iepirkuma priekšmets – ilgtspējīgas būvniecības vērtēšanas kritēriju un to ieviešanas sistēmas izstrāde, vērtēšanas kritēriju aprakstošās un skaitliskās formas un elektroniskās matrices izstrāde un adaptēšana Latvijas apstākļiem.

20.05.2008

Iepirkuma konkurss par ilgtspējīgas būvniecības tehnisko kritēriju izstrādi

Noslēdzoties darbam pie Latvijas ilgtspējīgas būvniecības un apsaimniekošanas pamatprincipu gala redakcijas izstrādes, biedrība „Zaļās mājas" izsludina atklātu iepirkuma konkursu „Ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas kritēriju izstrāde." Iepirkuma priekšmets ir ilgtspējīgas būvniecības vērtēšanas kritēriju un to ieviešanas sistēmas izstrāde, vērtēšanas kritēriju aprakstošās un skaitliskās formas un elektroniskās matrices izstrāde un adaptēšana Latvijas apstākļiem.

1 2 3