All Bez kategorijas

Koksne – dabisks materiāls ilgtspējīgai attīstībai

Koksne ir vienīgais plaši pieejamais materiāls, kas ir atjaunojams, un šim faktam ir svarīga loma neatjaunojamo resursu patēriņa samazināšanas stratēģijā.…
Lasīt tālāk

Vērtēšanas un sertificēšanas sistēmas

Pasaulē tiek izmantotas vairākas vērtēšanas sistēmas, kas ēkas izvērtē pēc zaļās būvniecības principiem un norāda uz pakāpi, kādā šie principi…
Lasīt tālāk

Ēku energoefektivitātes modeļi

Zaļajā būvniecībā pazīstami vairāki ēku energoefektivitātes modeļi, un dažāda tipa būvēm ir atšķirīgi energoefektivitātes rādītāji. Zema enerģijas patēriņa mājas Zema…
Lasīt tālāk

Ieguvumi no zaļās būvniecības

Ieguvumi videi ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, gaisa un ūdens kvalitātes paaugstināšanās, samazināts cieto atkritumu daudzums, dabas resursu saudzēšana un…
Lasīt tālāk

Zaļās būvniecības galvenie principi

Ilgtspējīgas dzīves vides attīstīšana Apzinoties, ka cilvēces attīstībai pastāv ekoloģiskā robeža, šodien mums ir jābūt gataviem meklēt un pieņemt risinājumus,…
Lasīt tālāk

Kas ir zaļā būvniecība?

Zaļā būvniecība ir kompleksa pieeja būvniecības projektu plānošanā, projektēšanā, celtniecībā, iekārtošanā un uzturēšanā, kas tiecas mazināt negatīvo ietekmi uz vidi…
Lasīt tālāk