Iepirkuma konkurss par ilgtspējīgas būvniecības tehnisko kritēriju izstrādi

20.05.2008

Atklāta konkursa "Ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas kritēriju izstrāde" nolikums [Word]

Noslēdzoties darbam pie Latvijas ilgtspējīgas būvniecības un apsaimniekošanas pamatprincipu gala redakcijas izstrādes, biedrība „Zaļās mājas" izsludina atklātu iepirkuma konkursu „Ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas kritēriju izstrāde." Iepirkuma priekšmets ir ilgtspējīgas būvniecības vērtēšanas kritēriju un to ieviešanas sistēmas izstrāde, vērtēšanas kritēriju aprakstošās un skaitliskās formas un elektroniskās matrices izstrāde un adaptēšana Latvijas apstākļiem.

„Šobrīd, kad ekspertu darba grupa panākusi konceptuālu vienošanos, kas ir ilgtspējīga būvniecība un tās pamatprincipi, nepieciešams izstrādāt atbilstošus tehniskos kritērijus un aprēķināšanas metodiku, pēc kuriem ēkas iespējams izvērtēt. Lai nodrošinātu objektīvu vērtēšanu, paredzēts, ka sertificēšanas izpilde tiks auditēta no trešās neatkarīgās puses," stāsta biedrības „Zaļās mājas" valdes priekšsēdētājs Harijs Jordāns.

Izvērtējot iepirkuma piedāvājumus, kā galvenie kritēriji tiks ņemti vērā pakalpojuma sniegšanā iesaistīto ekspertu kvalifikācija un prasmes, tehniskā piedāvājuma atbilstība ilgtspējīgas būvniecības pamatprincipiem, kā arī finansiālais piedāvājums. Pieteikumus ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas kritēriju izstrādei iespējams iesniegt līdz š.g. 16. jūnijam biedrības „Zaļās mājas" birojā Melnsila ielā 13-3. Sīkāka informācija par pieteikuma sagatavošanas un tā izvērtēšanas nosacījumiem lasāma konkursa nolikumā, kas pieejams biedrības mājas lapā www.zalasmajas.lv/jaunumi.

Ekspertu darba grupas izstrādātie Latvijas ilgtspējīgas būvniecības un apsaimniekošanas pamatprincipi ietver norādes, kādām jābūt būvēm, lai tās varētu atzīt par ilgtspējīgām, ar to saprotot vides, sociālo un ekonomisko jautājumu sabalansēšanu, nolūkā veicināt līdzsvarotu attīstību.

Kā ziņots iepriekš, 2007. gada novembrī tika publiskota Ilgtspējīgas būvniecības un apsaimniekošanas pamatprincipu pirmā redakcija. Šī gada pirmajā pusē izstrādāta dokumenta gala redakcija, kas tapusi darba grupā iesaistot vēl plašāku sabiedrisko un profesionālo organizāciju loku – pārstāvjus no arhitektu, būvnieku, projektu attīstītāju, vides aizsardzības organizācijām, valsts un pašvaldību institūcijām, citu saistītu nozaru uzņēmumiem un asociācijām.

Darba grupas sastāvs: pārstāvji no RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes, arhitekta J.Pogas biroja, Būvniecības attīstības stratēģiskās partnerības, Latvijas Būvmateriālu tirgotāju asociācijas, Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas, Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijas, Nekustamo īpašumu projektu attīstītāju asociācijas, LR Ekonomikas ministrijas, LR Vides ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Pasaules dabas fonda, Latvijas Kokrūpniecības federācijas, A/S Hansabanka, SIA „Depo projekts", SIA „Jaunrīgas attīstības uzņēmums". Darba grupu vadīja biedrība „Zaļās mājas".

Darba grupa ilgtspējīgas būvniecības pamatprincipus izstrādāja, analizējot pasaulē esošo pieredzi un ņemot vērā vietējo apstākļu iespējas un specifiku. Pēc kopīgām diskusijām, izvērtēšanas un precizēšanas tapusi dokumenta gala redakcija. Tā iekļauj ilgtspējīgas būvniecības definīciju, astoņus tās pamatprincipus, kā arī izvērtēšanas kritērijus. Izstrādātie pamatprincipi aptver būvniecības dzīves ciklu no plānošanas, celtniecības, apsaimniekošanas, līdz pat būvobjekta demontāžai vai rekonstrukcijai. Galvenā pamatprincipu vadlīnija ir ilgtspējīga attīstība: tiek vērtēts vai ēkas, to būvniecība un apsaimniekošana, ir videi draudzīga, sociāli un ekonomiski izdevīga.

„Darba grupas izstrādātie pamatprincipi sniedz iespēju ilgtspējīgai būvniecībai noteikt „taustāmas" prasības un robežas," skaidro darba grupas vadītājs, biedrības „Zaļās mājas" valdes priekšsēdētājs H. Jordāns. „Ilgtspējīgas būvniecības pamatprincipu ievērošana būs brīvprātīgi uzlikta augstākā latiņa, kas sniegs informāciju potenciālam ēkas pircējam vai lietotājam par šo principu ievērošanu. Tāpat šie pamatprincipi veicinās godīgāku konkurenci projektu attīstītāju starpā, jo līdz šim zaļu un ilgtspējīgu būvniecību sev varēja piedēvēt ikviens projektu attīstītājs pēc paša ieskatiem un sirdsapziņas. Īstenojot nākamo soli – ieviešot ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas un sertifikācijas sistēmu, darbus būs iespējams novērtēt izmantojot vienotu mērauklu."

Projektu attīstītāji un būvnieki atzinīgi vērtē ilgtspējīgas būvniecības perspektīvas
Kā atzina darba grupā pārstāvētā būvniecības uzņēmuma RE&RE valdes priekšsēdētājs Ainārs Pauniņš: „Ilgstpējīgā būvniecība – tā ir kvalitāte ilgtermiņā, moderni risinājumi un inovācijas, kas projektam palielina arī pievienoto vērtību. Šo kritēriju un sertifikācijas izstrāde veicinās arī sabiedrības pareizu izpratni un nodrošinās tālāku ilgtstpējīgās būvniecības attīstību Latvijas nekustamo īpašumu un būvniecības nozarē."
„Man prieks, ka vienota atskaites punkta radīšanā iesaistījušies vairāki nozares eksperti un uzņēmēji, kas norāda uz sociāli atbildīgo pieeju biznesam. Galvenais sabiedrības ieguvums – cilvēki, kam ir svarīgi dzīvot un strādāt dabai draudzīgā, kvalitatīvā vidē, gūs iespēju izvērtēt un salīdzināt būvniecības piedāvājumus, pieņemot izsvērtus lēmumus, " norādīja H. Jordāns.

Papildus informācijai
Pasaulē tiek izmantotas vairākas vērtēšanas sistēmas, kas ēkas izvērtē pēc ilgtspējīgas būvniecības principiem un norāda uz pakāpi, kādā šie principi īstenoti. Piemēri – LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ASV un Kanādā, BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) Apvienotajā Karalistē un CASBEE (Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency) Japānā, Green Star Austrālijā. Iegūtais sertifikāts ir kvalitātes zīme, kas sniedz informāciju par atbilstību ilgtspējīgas būvniecības kritērijiem un palīdz patērētājiem vieglāk orientēties nekustamo īpašumu tirgū.

PRECIZĒJUMS: Ilgtspējīgas būvniecības tehnisko kritēriju izstrādes beigu termiņš precizēts – 09.09.2008.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Krūmiņa
Biedrības „Zaļās mājas"
Sabiedrisko attiecību un mārketinga projektu vadītāja
Tālr. 67327504, 29656429
ieva.krumina@zalasmajas.lv
www.zalasmajas.lv

 

  Share on: