par_mums

Biedrība Zaļās mājas

KAS mēs esam?

Biedrība “Zaļās mājas” ir organizācija, kuras mērķis ir veicināt ilgtspējīgu būvniecību, kas respektē ekoloģiskos ierobežojumus un ir sociāli un finansiāli izdevīga.
Biedrība dibināta 2006. gada decembrī. LR UR Biedrību reģistrā tā reģistrēta 2007. gada 9. janvārī.

KO mēs vēlamies panākt?

Mūsu misija – veicināt ekoloģiski, ekonomiski un sociāli ilgtspējīgas dzīves vides kvalitātes paaugstināšanos, palielinot videi draudzīgu un atjaunojamu resursu izmantošanu sabiedriskajā un privātajā dzīves telpā, tādējādi mazinot globālo piesārņojumu un klimata izmaiņu draudus.

Veicināt sabiedrības un biznesa līderu nacionālās koalīcijas izveidi, lai sekmētu sabiedrības izpratni par faktoriem, kas ietekmē dzīves vides kvalitāti, un motivētu izmantot pieejamos risinājumus tās uzlabošanā.

KĀDI ir mūsu galvenie darbības virzieni?

Ilgtspējīgas būvniecības projektu veicināšana
Mērķis: sekmēt tādu mājokļu pieprasījumu un piedāvājumu tirgū, kas atbilst ilgtspējīgas būvniecības un apsaimniekošanas pamatprincipiem.

 • Apvienojoties uzņēmēju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, ir izveidota platforma ilgtspējīgas būvniecības ideju iedzīvināšanai kā individuālā, tā politiskā līmenī.
 • Atbalsts ilgtspējīgas būvniecības pilotprojektu realizācijai un to veicināšana.
 • Sadarbībā ar būvniecības nozares profesionāļiem, vides aizsardzības organizācijām, valsts un pašvaldību institūcijām, citu saistītu nozaru uzņēmumiem un asociācijām definēti ilgtspējīgas būvniecības pamatprincipi, uzsākts darbs ēku novērtējuma sistēmas izveidei un ieviešanai.

KĀDAS aktivitātes mēs veicam?

 1. Izglītojošais darbs
 2. Sabiedriskās attiecības
 3. Lobija darbs

KĀ veidota organizācijas struktūra?

Augstākā biedrības lēmējinstitūcija ir biedru kopsapulce. Biedrības uzraudzības un padomdevēju institūcija ir kopsapulces iecelta padome. Atbalstot ilgtspējīgu būvniecību kā perspektīvu nišu, biedrības “Zaļās mājas” padomes darbā iesaistījušies pārstāvji no projektu attīstītāju, arhitektu, celtnieku, būvmateriālu ražotāju, finanšu sektora un dabas aizsardzības organizācijām.

Valdes loceklis
Kristaps Ceplis
info@zalasmajas.lv

KAS ir mūsu sadarbības partneri?

Biedrība ir atvērta sadarbībai ar visām ieinteresētajām sabiedrības pusēm un tās pārstāvošajām organizācijām.

Pateicamies par finansiālu atbalstu

Uzņēmumi:

Sabiedriskie fondi:

Sadarbības partneri:

Uzņēmumi

 • SIA “Arhitekta J. Pogas birojs”
 • SIA “Colliers International”
 • SIA “Depo projekts”
 • AS “Hansabanka”
 • SIA “Jaunrīgas attīstības uzņēmums”
 • SIA “Knauf”
 • AS “Kolonna Nekustamie īpašumi”
 • AS “Latvijas valsts meži”
 • SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
 • SIA “Pilsētmāju institūts Urban-art”
 • SIA “Ramirent”
 • SIA “RE&RE”
 • SIA „Saint-Gobain Celtniecības Produkti”
 • SIA “Sorainen Law Offices”

Nozaru asociācijas un apvienības

 • Būvniecības attīstības stratēģiskā partnerība
 • Latvijas Kokrūpniecības federācija
 • Latvijas Lielo pilsētu asociācija
 • Meža īpašnieku biedrība
 • Pasaules Dabas fonds
 • Latvijas Būvmateriālu tirgotāju asociācija
 • Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija
 • Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācija
 • Nekustamo īpašumu projektu attīstītāju asociācija
 • Biedrība “Passive House Latvija”
 • Zviedrijas Kokrūpniecības federācija “Skogsindustrierna”

Valsts un pašvaldību institūcijas

 • Rīgas Enerģētikas aģentūra
 • Latvijas Pašvaldību savienība
 • LR Vides ministrijas Klimata un atjaunojamo energoresursu departaments
 • LR Ekonomikas ministrijas Būvniecības departaments

Mācību iestādes un izglītojošas organizācijas

 • British Council Latvia
 • Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina nodaļa
 • RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte