Seminārs par pasīvo ēku būvniecības pieredzi

20.05.2010

2010. gada 2. jūnijā Latvijas Arhitektu savienības lielajā zālē Rīgā, Torņa ielā 11/15 notiks seminārs par pasīvo ēku būvniecības pieredzi Zviedrijā, Igaunijā un Latvijā. Seminārs tiek rīkots projekta „Active through Passive!" Interreg III EST-LAT programmas ietvaros. Semināra dalība ir bez maksas, jo to daļēji finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Interesenti lūgti reģistrēties elektroniski, sūtot pieteikumu brīvā formā uz e-pastu maritepuza@inbox.lv  līdz 31. maijam, vietu skaits ir ierobežots. Seminārs notiks angļu valodā. Sīkāka informācija un semināra programma: www.passivehouse.lv

Projekts radies, ņemot vērā nepieciešamību sadarboties, un attīstīt vienotu tīklu un paņēmienus zema enerģijas patēriņa un ilgtspējīgas būvniecības jomā Latvijā (LV) un Igaunijā (EE), ņemot vērā līdzīgu būvniecības vēsturisko attīstību un klimata apstākļus. Projekta partneri: Valgas Pilsētas dome (vadošais partneris, EE), Tartu Universitāte (EE), Biedrība Passive House Latvija (LV), Biedrība Zaļās Mājas (LV), Biedrība Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera (LV), Strenču Novada dome (LV).

  Share on: