Apmācības projektā Active through Passive

13-15. oktobrī, Valgā notika apmācības energoefektīvas būvniecības jomā arhitektiem, inženieriem, pašvaldību un citu valsts iestāžu būvniecības speciālistiem no Igaunijas un Latvijas, projekta „Active through Passive" ietvaros.

Kopš 2010.gada februāra sešas organizācijas no Igaunijas un Latvijas sadarbojas projektā „Active through Passive", ko līdzfinansē Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2007-2013.gadam. Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas, zema energopatēriņa būvniecības principu ievērošanu, tādējādi samazinot enerģijas patēriņu un veicinot valstu enerģētisko neatkarību.

2010.gada 13.-15.oktobrī Valgas Kultūras centrā, Kesk 1, Valgā, notika praktiskā pasīvo ēku un zaļās būvniecības apmācību programma arhitektiem, inženieriem, būvvalžu speciālistiem u.c. interesentiem. Apmācības notika angļu valodā. Projekta ietvaros tika nodrošinātas trīs dienu apmācības, pusdienas, kafijas pauzes un izdales materiāli, bet par naktsmītnēm dalībniekiem bija jāmaksā pašiem.

Apmācības vadīja lektori: Tõnu Mauring, Tartu Universitāte, Tehnoloģijas Institūta enerģijas taupīšanas laboratorijas vadītājs; Ervins Krauklis, Passive House Latvia, sertificēts pasīvo ēku dizaineris; Meelis Linnamägi, enerģijas taupīšanas celtniecības projektu vadītājs, Margus Valge, Tartu Universitāte, Tehnoloģijas institūta enerģijas taupīšanas laboratorijas speciālists un Zane Sauka, Zaļās Mājas, Ilgtspējīgas būvniecības programmas vadītāja.

Apmācību dalībnieki tika izvēlēti konkursa kārtībā, dodot priekšroku tiem interesentiem, kuri šobrīd darbojas enerģijas taupīšanas projektos vai plāno tajos iesaistīties tuvākajā nākotnē. Vietu skaits vienā apmācības programmā bija 15. Apmācības notiks atkārtoti, tāpēc aicinām interesentus pieteikties arī nākošajām apmācību sesijām.

Apmācību datumi:

  • 13-15 oktobris,2010
  • 24-26 novembris, 2010
  • 19-21 janvāris, 2011
  • 16 -18 Februāris, 2011
  • 23 -25 Marts, 2011
  • 13 -15 Aprīlis, 2011

Detalizētāku informāciju un pieteikuma anketu lejupielādēt:  http://www.activethroughpassive.eu/lv/tris-dienu-pasivo-eku-un-zalas-buvniecibas-apmacibas-programma/nakamie-seminari/apmacibas

.