Projekta Active through Passive noslēguma seminārs

17. jūnijā Rīgā, Kalnciema ielā 35 norisināsies projekta Active through Passive! noslēguma seminārs, kurā tiks prezentēti tā rezultāti un sagatavotie materiāli. Biedrība „Zaļās mājas" dalību šajā projektā uzsāka 2010. gada februārī. Projekta partneri: Valgas Pilsētas dome (vadošais partneris) un Tartu Universitāte no Igaunijas, biedrība Passive House Latvija, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera un Strenču novada dome. Projekta vispārējais mērķis: palīdzēt samazināt enerģijas izmantošanu, pielietojot ilgtspējīgu un zema enerģijas patēriņa ēku principus, tādējādi veicinot lielāku neatkarību no energo resursiem Latvijā un Igaunijā.

Noslēguma pasākuma programma

Dalība seminārā ar iepriekšēju reģistrāciju birojs@passivehouse.lv , detalizēta informācija par projektu: www.activethroughpassive.eu/lv