Informācija atjaunota 17.05.2021.

Biedrība “Zaļās mājas” īsteno 2.kārtas nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām

Biedrība “Zaļās mājas”  ir uzsākusi nodarbināto apmācību 2.kārtas projekta “Kokrūpniecības un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2” (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/002 ), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots no 2020.gada 18.maija līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekta mērķa grupa – komersanti.

ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem:           30-50%

Vidējiem komersantiem:            60%

Mazajiem komersantiem:           70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 694 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 700 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 26 komersantus un 402 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 694 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 700 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 22 komersantus un 340 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir kokrūpniecības un saistīto atbalstāmo nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

214 Dizains;

345 07 Telemātika un loģistika;

345 20 Projektu vadība;

345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;

44 Fizikālās zinātnes;

46 Matemātika un statistika;

48 482 Datoru lietošana;

48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;

52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;

54 Ražošana un pārstrāde;

85 Vides aizsardzība;

623 Mežsaimniecība;

22 227 Valodas.

Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:

341 01 Elektroniskā komercija;

342 01 Mārketings un tirdzniecība;

345 01 Biznesa vadība;

345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība.

Šobrīd pieejamas apmācību programmas apmācību jomās:

“623 01Meža darbi un tehnika, 543 Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana”

Kokrūpniecības  un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Informācija ievietota: 17.05.2021.

Kontaktinformācija:

Artūrs Mežals

Projekta koordinators

projekti@zalasmajas.lv

 1. +371 29456113

 

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku. Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu projekti@zalasmajas.lv

Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/

Papildus informācija 1 (Pievienota 17.05.2021)

 

WEB_ZM2_krasains

Biedrība “Zaļās mājas” īsteno 2.kārtas nodarbināto apmācību projektu

Biedrība “Zaļās mājas”  ir uzsākusi nodarbināto apmācību 2.kārtas projekta “Kokrūpniecības un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2” (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/002 ), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim.

ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 694 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 700 000.00.

Biedrības “Zaļās mājas” nodarbināto personu apmācību projekta pārstāvētā nozare ir kokrūpniecība, meža nozare, kā arī šajā nozarē integrētās un saistītās nozares un apakšnozares, kopīgi veicinot pozitīvu projekta ietekmi kādā no viedās specializācijas jomām, produktivitātes celšanā un efektīvākā resursu izmantošanā.

Populārākie apmācību kursi:

 • Forvardera manipulatora kustību ātruma regulēšana, atbilstoši operatora prasmju līmenim
 • Harvestera galvas kalibrēšana un APT faila sagatavošana
 • Harvestera manipulatora un harvestera galvas kustību ātruma regulēšana, atbilstoši operatora prasmju līmenim
 • Darba ražības kāpināšana darbā ar forvarderu, izmantojot pareizus darba paņēmienus
 • Darba ražības kāpināšana darbā ar harvesteru, izmantojot pareizus darba paņēmienus
 • Zāģmateriālu kvalitātes noteikšana un kvantitātes uzmērīšana
 • Likumības Pārbaužu sistēmas uzturēšana kokrūpniecības uzņēmumiem eksportspējas palielināšanai

Kokrūpniecības, mežsaimniecības un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Projekts tiek īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim.

Kokrūpniecības, mežsaimniecības un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Informācija ievietota: 17.11.2020.

Kontaktinformācija:

Artūrs Mežals

Projekta koordinators

projekti@zalasmajas.lv

 1. +371 29456113

Papildu informācija 1

WEB_ZM2_krasains

Biedrība “Zaļās mājas” uzsāk 2.kārtas nodarbināto apmācību projekta īstenošanu

Biedrība “Zaļās mājas”  ir uzsākusi nodarbināto apmācību 2.kārtas projekta “Kokrūpniecības un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2” (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/002 ), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim.

ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 694 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 700 000.00.00.

Biedrības “Zaļās mājas” nodarbināto personu apmācību projekta pārstāvētā nozare ir kokrūpniecība, meža nozare, kā arī šajā nozarē integrētās un saistītās nozares un apakšnozares, kopīgi veicinot pozitīvu projekta ietekmi kādā no viedās specializācijas jomām, produktivitātes celšanā un efektīvākā resursu izmantošanā.

Kokrūpniecības, mežsaimniecības un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Informācija ievietota: 18.05.2020.

Kontaktinformācija:

Artūrs Mežals

Projekta koordinators

projekti@zalasmajas.lv

+371 29456113

Papildus informācija 1 (17.11.2020)

WEB_ZM_krasains

Biedrība “Zaļās mājas” īsteno nodarbināto apmācību 1.kārtas projektu

Informācija atjaunota 01.03.2021

Biedrība “Zaļās mājas”  īsteno nodarbināto apmācību projektu “Kokrūpniecības un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/004) , programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2021.gada 30.maijam.

ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 696 525, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 897 710.

Populārākie apmācību kursi:

 • Optimāli darba paņēmieni un to efektīva pielietošana darbā ar harvesteru
 • Optimāli darba paņēmieni un to efektīva pielietošana darbā ar forvarderu
 • Forvardera operatoru profesionālo prasmju pilnveide un apmācība „Darba efektivitātes celšana strādājot ar forvarderu”
 • Forvardera manipulatora kustību ātruma regulēšana, atbilstoši operatora prasmju līmenim
 • Harvestera galvas kalibrēšana un APT faila sagatavošana
 • Ekonomiska Volvo kokvedēja vadīšana
 • Inovāciju un ražošanas procesu efektīva vadība
 • Efektivitātes paaugstināšana ražošanas uzņēmuma procesu pārvaldībā
 • Kokapstrādes produkcijas izgatavošanas augstākās pievienotās vērtības stratēģiskie principi
 • Produktīva ražošanas vadīšana
 • Pasīvo ēku projektēšanas meistardarbnīca
 • Likumības Pārbaužu sistēmas uzturēšana kokrūpniecības uzņēmumiem eksportspējas palielināšanai
 • Zāģmateriālu kvalitātes noteikšana un kvantitātes uzmērīšana
 • Energoresursu ietaupīšanas iespējas un risinājumi kokrūpniecības uzņēmumos

Kokrūpniecības, mežsaimniecības un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Projekts tiek īstenots līdz 2021.gada 30.maijam.

Kontaktinformācija:

Artūrs Mežals

Projekta koordinators

projekti@zalasmajas.lv

+371 29456113

 

Papildus informācija

Papildus informācija 2

Papildus informācija 3 (08.03.2018)

Papildus informācija 4 (03.09.2018)

Papildus informācija 5 (01.03.2019)

Papildus informācija 6 (01.09.2019)

Papildus informācija 7 (01.03.2020)

Papildus informācija 8 (01.09.2020)

Papildus informācija 9 (01.03.2021)