WEB_ZM2_krasains

Biedrība “Zaļās mājas” īsteno 2.kārtas nodarbināto apmācību projektu

 

Biedrība “Zaļās mājas”  ir uzsākusi nodarbināto apmācību 2.kārtas projekta “Kokrūpniecības un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2” (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/002 ), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim.

ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 694 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 700 000.00.

Biedrības “Zaļās mājas” nodarbināto personu apmācību projekta pārstāvētā nozare ir kokrūpniecība, meža nozare, kā arī šajā nozarē integrētās un saistītās nozares un apakšnozares, kopīgi veicinot pozitīvu projekta ietekmi kādā no viedās specializācijas jomām, produktivitātes celšanā un efektīvākā resursu izmantošanā.

 

Populārākie apmācību kursi:

 • Forvardera manipulatora kustību ātruma regulēšana, atbilstoši operatora prasmju līmenim
 • Harvestera galvas kalibrēšana un APT faila sagatavošana
 • Harvestera manipulatora un harvestera galvas kustību ātruma regulēšana, atbilstoši operatora prasmju līmenim
 • Darba ražības kāpināšana darbā ar forvarderu, izmantojot pareizus darba paņēmienus
 • Darba ražības kāpināšana darbā ar harvesteru, izmantojot pareizus darba paņēmienus
 • Zāģmateriālu kvalitātes noteikšana un kvantitātes uzmērīšana
 • Likumības Pārbaužu sistēmas uzturēšana kokrūpniecības uzņēmumiem eksportspējas palielināšanai

Kokrūpniecības, mežsaimniecības un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Projekts tiek īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim.

 

Kokrūpniecības, mežsaimniecības un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Informācija ievietota: 17.11.2020.

 

Kontaktinformācija:

Artūrs Mežals

Projekta koordinators

projekti@zalasmajas.lv

 1. +371 29456113

 

Papildu informācija 1

 

 

WEB_ZM2_krasains

Biedrība “Zaļās mājas” uzsāk 2.kārtas nodarbināto apmācību projekta īstenošanu

Biedrība “Zaļās mājas”  ir uzsākusi nodarbināto apmācību 2.kārtas projekta “Kokrūpniecības un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2” (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/002 ), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim.

ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 694 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 700 000.00.00.

Biedrības “Zaļās mājas” nodarbināto personu apmācību projekta pārstāvētā nozare ir kokrūpniecība, meža nozare, kā arī šajā nozarē integrētās un saistītās nozares un apakšnozares, kopīgi veicinot pozitīvu projekta ietekmi kādā no viedās specializācijas jomām, produktivitātes celšanā un efektīvākā resursu izmantošanā.

Kokrūpniecības, mežsaimniecības un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Informācija ievietota: 18.05.2020.

Kontaktinformācija:

Artūrs Mežals

Projekta koordinators

projekti@zalasmajas.lv

+371 29456113

 

Papildus informācija 1 (17.11.2020)

 

 

WEB_ZM_krasains

Biedrība “Zaļās mājas” īsteno nodarbināto apmācību projektu

Informācija atjaunota 01.09.2020

Biedrība “Zaļās mājas”  īsteno nodarbināto apmācību projektu “Kokrūpniecības un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/004) , programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2022.gada 30.jūnijam.

ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 700 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 900 000.

 

Populārākie apmācību kursi:

 • Optimāli darba paņēmieni un to efektīva pielietošana darbā ar harvesteru
 • Optimāli darba paņēmieni un to efektīva pielietošana darbā ar forvarderu
 • Forvardera operatoru profesionālo prasmju pilnveide un apmācība „Darba efektivitātes celšana strādājot ar forvarderu”
 • Forvardera manipulatora kustību ātruma regulēšana, atbilstoši operatora prasmju līmenim
 • Harvestera galvas kalibrēšana un APT faila sagatavošana
 • Ekonomiska Volvo kokvedēja vadīšana
 • Inovāciju un ražošanas procesu efektīva vadība
 • Efektivitātes paaugstināšana ražošanas uzņēmuma procesu pārvaldībā
 • Kokapstrādes produkcijas izgatavošanas augstākās pievienotās vērtības stratēģiskie principi
 • Produktīva ražošanas vadīšana
 • Pasīvo ēku projektēšanas meistardarbnīca
 • Likumības Pārbaužu sistēmas uzturēšana kokrūpniecības uzņēmumiem eksportspējas palielināšanai
 • Zāģmateriālu kvalitātes noteikšana un kvantitātes uzmērīšana
 • Energoresursu ietaupīšanas iespējas un risinājumi kokrūpniecības uzņēmumos

 

Kokrūpniecības, mežsaimniecības un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Projekts tiek īstenots līdz 2022.gada 30.jūnijam.

 

Kontaktinformācija:

Artūrs Mežals

Projekta koordinators

projekti@zalasmajas.lv

+371 29456113

 

Papildus informācija

Papildus informācija 2

Papildus informācija 3 (08.03.2018)

Papildus informācija 4 (03.09.2018)

Papildus informācija 5 (01.03.2019)

Papildus informācija 6 (01.09.2019)

Papildus informācija 7 (01.03.2020)

Papildus informācija 8 (01.09.2020)