Ieguvumi no zaļās būvniecības

12.10.2007
 • Ieguvumi videi
 • ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana,
 • gaisa un ūdens kvalitātes paaugstināšanās,
 • samazināts cieto atkritumu daudzums,
 • dabas resursu saudzēšana un nenoplicināšana.
 • Ekonomiskie ieguvumi
 • samazināti ēku ekspluatācijas izdevumi,
 • paaugstināta pievienotā vērtība,
 • atbalsts vietējiem ražotājiem un ekonomikai,
 • paaugstināta strādājošo darba produktivitāte un apmierinātība,
 • uzlaboti mājokļa dzīves cikla rādītāji (ekonomiskums visā lietošanas laikā).
 • Ieguvumi sabiedrībai
 • labāka gaisa kvalitāte,
 • paaugstināts komforta līmenis un veselīgi dzīves apstākļi,
 • mazināta liekā slodze infrastruktūrai,
 • augstāka dzīves kvalitāte.

Finansiāli ietaupījumi

Moderni,
atjautīgi ēkas konstrukcijas, siltumizolācijas, ventilācijas un
apkures sistēmu risinājumi ļauj ievērojami samazināt mājokļa
uzturēšanai nepieciešamo enerģijas patēriņu, tālab ikmēneša
izdevumi par ēkas uzturēšanu ir par 50 līdz pat 90% mazāki. Tā
kā enerģijas tarifi nemitīgi pieaug un tradicionālie kurināmie
resursi izsīkst, līdz ar to nenovēršami paliekot dārgāki, zaļi
būvēts mājoklis ir pārdomāts ieguldījums nākotnē. Tas
atmaksājas, neraugoties uz salīdzinoši lielākām būvizmaksām,
jo tiek nozīmīgi
uzlaboti [a]mājokļa
dzīves cikla[/a]
rādītāji.

[s]

Kas ir mājokļa dzīves cikls un tā rādītāji?

Mājokļa dzīves cikls ir laiks no mājas uzbūvēšanas līdz brīdim, kad tā tiek nojaukta. Dzīves cikla rādītāji (life cycle performance) ietver ekonomiskos un ekoloģiskos aspektus.
Ekonomiskajā aspektā būtiska nozīme ir izmaksām par ēkas uzbūvēšanu, kā arī apsaimniekošanu un atjaunošanu visā tās lietošanas laikā. Savukārt no ekoloģijas viedokļa ir svarīgi, kādu ietekmi ēka un tās uzturēšana atstāj uz vidi.
Ēkām, kas atbilst zaļās būvniecības kritērijiem, ir uzlaboti dzīves cikla rādītāji kā ekonomiskā, tā ekoloģiskā ziņā. Ieguldījumi mājokļa būvē un aprīkošanā ilgtermiņā sevi attaisno ar ievērojami zemākām uzturēšanas izmaksām. Savukārt gan ēkas būvniecības stadijā, gan apsaimniekošanā izvēloties videi draudzīgus, atjaunojamus resursus un risinājumus energoefektivitātes paaugstināšanai, tiek nodarīts krietni mazāks kaitējums videi. Tā tiek samazināts CO2 izmešu daudzums, kas ir galvenais atmosfēras piesārņojuma avots. Turklāt, kad zaļā ēka savu mūžu nokalpojusi, tās nojaukšana nerada lielu kaitējumu videi un aiz sevis neatstāj lielu daudzumu cieto atkritumu, jo izmantotos materiālus var pārstrādāt vai izmantot enerģijas ieguvei.

[/s]

Augstāks komforta līmenis

Pārdomātā siltumizolācija un ventilācija ļauj telpās uzturēt vienmērīgu gaisa temperatūru, pat neatkarīgi no krasām tās svārstībām ārējā vidē.
Videi draudzīgajām, apsaimniekošanā ērtajām automatizētajām apkures sistēmām apkalpošana ir minimāla (piemēram, koksnes granulu katliem) vai nav nepieciešama vispār (siltumsūkņiem, saules kolektoriem).
Būvniecībā, apdarē un interjerā bieži tiek izmantots koks – dabisks un estētisks materiāls, kas vienlaikus ir elpojošs un patīkams taustei.

Veselīgāka dzīves vide

Mājokļos, kas top pēc zaļās būvniecības principiem, iespējamais kaitējums cilvēkam ir samazināts līdz minimumam, izvēloties dabiskus materiālus, krāsas un interjera risinājumus. Šāda vide ir cilvēkam un dabai draudzīga un ļauj samazināt alerģijas slimību risku. Zaļajām būvēm ir raksturīgs stipri mazāks CO2 izmešu daudzums, tādējādi tās uzlabo kopējo gaisa kvalitāti.

Apziņa par savu ieguldījumu vides saudzēšanā

Izvēle par labu zaļajai būvniecībai ir izvēle par labu tīrākai videi, saudzīgākai tās izmantošanai. Tā ir reāla iespēja sniegt savu ieguldījumu vides aizsardzībā, jo, dzīvojot zaļi būvētā ēkā, var mazināt atmosfēras piesārņojuma draudus un ar to saistītās klimata izmaiņas, saudzēt dabas resursus un samazināt savu kaitīgo ietekmi uz vidi.

  Share on: