Noslēgusies konference par ilgtspējīgas būvniecības nodrošināšanas instrumentiem

04.02.2010

Biedrība "Zaļās mājas" sadarbībā ar BA biznesa un finanšu pētniecības centru 3. februārī rīkoja praktisko konferenci "Ilgtspējīgas būvniecības nodrošināšanas instrumenti un to ieviešanas iespējas Latvijā". Konferencē piedalījās atbildīgo valsts institūciju, profesionālo nevalstisko organizāciju, akadēmisko un pētniecisko institūciju, būvniecības sektora uzņēmumu un komercbanku vadošie darbinieki un eksperti.

Uzrunā konferences dalībniekiem Vides ministrs Raimonds Vējonis uzsvēra:

"Šobrīd arvien nopietnāk ir jādomā par vides aizsardzību, klimata pārmaiņām un ekonomiku, skatot šos jautājumus vienotā kontekstā. Krīzes laikā ir īpaši svarīgi, lai risinot jebkuru jautājumu, tiktu stimulēta arī ekonomika. Vides tematika arī šajā gadā būs viens no ekonomikas stabilizācijas un attīstības faktoriem Latvijā. Lai to sekmīgi īstenotu, ir nepieciešams stiprināt sadarbību starp Vides ministrijas ekspertiem, attīstītājiem, arhitektiem, būvniekiem, finanšu un banku sektora pārstāvjiem." Ministrs akcentēja, ka viņa vadītā ministrija no savas puses ir gatava ieguldīt daļu finanšu līdzekļu, kas tiek iegūta no dažāda veida ar vides jautājumiem saistītām aktivitātēm.

Biedrības "Zaļās mājas" valdes priekšsēdētājs Andis Bunkšis informēja, ka biedrība ir uzsākusi ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas un sertifikācijas instrumenta izstrādi Latvijā. Šis instruments tiks veidots, adaptējot Lielbritānijā izstrādāto BREEAM (saīsinājums no Building research establishment environmental assessment method) sistēmu. Viņš izteica gandarījumu par ilgtspējīgas būvniecības idejas iedibināšanos Latvijā un par sekmīgo projekta norises gaitu. Ilgtspējīgas būvniecības projekta vadītāja Zane Sauka, savukārt, prezentācijā norādīja, ka ilgtspējīgas būvniecības jēdziens ietver izpratni par ekonomiskiem, ekoloģiskiem un sociāliem ieguvumiem. Ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas instrumenta izveidošana un pielietošana, paredzot augstākus standartus, nekā pieprasa pastāvošās valstu likumdošanas prasības, kā to liecina starptautiskā pieredze, nodrošina gan paaugstinātu īpašuma tirgus vērtību, gan zemākas apsaimniekošanas izmaksas, gan samazinātus CO2 izmešus, gan veselīgākus un komfortablākus sadzīves un darba apstākļus. Jau februārī pirmās darba grupas uzsāks BREEAM instrumenta pielāgošanu Latvijai.

Vides ministrijas valsts sekretāra vietniece Vija Gēme atzina, ka būvniecība ir viens no smagākajiem punktiem saistībā ar klimata pārmaiņām. Viņa norādīja, ka šobrīd ministrijā uzsāktā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta programma ir unikāla iespēja Latvijai. Programmas ietvaros ilgtspējīgas būvniecības veicināšanai tiek rīkoti konkursi par kompleksu risinājumu ieviešanu saistībā ar siltumnīcas efekta gāzu samazināšanu un zaļā iepirkumu veicināšanu.

Latvijas Arhitektu savienības padomes priekšsēdētājs Andris Kronbergs atgādināja, ka, runājot par ilgtspējīgu būvniecību, nevaram aprobežoties tikai ar būvniecības jēdzienu vien. Viņš atzina, ka izpratne par ilgtspējīgumu sabiedrībā ir krasi atšķirīga, tāpēc ir jāakcentē nepieciešamību pēc izglītošanas aktivitātēm šajā tematikā. Valsts institūcijām daļu no finanšu resursiem būtu jānovirza sabiedrības izglītošanai. Viņš uzsvēra, ka tikpat būtiski ir "ilgtspējīguma" jēdzienu iestrādāt likumdošanā un pielietot publiskajā iepirkumā, izmantojot ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas instrumentu BREEAM-LV.

Diskusijas vadītājs BA biznesa un finanšu pētniecības centra direktors Andris Nātriņš, apkopojot galvenos diskusijā izteiktos viedokļus, īpašu uzmanību pievērsa šādam vērā ņemamam aspektam, ka, lai gan katrs sabiedrības pārstāvis ir ieinteresēts ilgtspējīgas būvniecības attīstībā, pašreiz valsts atbalsts ir nepieciešams, lai iedibinātu ilgtspējīguma principu gan būvniecībā, gan nekustāmā īpašuma tirgus attiecībās. Tomēr, iespējams, ar laiku ilgtspējīgas būvniecības instruments kļūs par pašsaprotamu nosacījumu ikvienā aktivitātē, kas ir saistīta ar projektēšanu un būvniecību.

Informāciju sagatavoja Andra Mangale, Biznesa un finanšu pētniecības centra pārstāve.

 

  Share on: