Notiks ievada seminārs par BREEAM pielāgošanu Latvijā

12.02.2010

Biedrība „Zaļās mājas" no 2009. gada maija realizē projektu „Ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas instrumenta izstrāde un ieviešana". Saskaņā ar veiktajiem pētījumiem un analīzi, nolemts Latvijas instrumentu balstīt uz Eiropas būvniecības tirgū populāro ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas sistēmu BREEAM (saīsinājums no Building research establishment environmental assessment method). Lai nodrošinātu BREEAM sistēmas atbilstību Latvijas klimatiskajiem un ekonomiskajiem apstākļiem, kā arī esošajai likumdošanai, 2010. gada laikā plānota sistēmas lokalizācija, speciālistu darba grupās izstrādājot Latvijai piemērotu BREEAM versiju.

Lokalizācijas darbu ievadīs seminārs, kas š.g. 16. un 17. februārī norisināsies Rīgā, viesnīcā „Konventa sēta", zālē Georgs. Seminārā BRE (Building Research Establishment – Būvniecības Pētniecības Institūts) pārstāvja vadībā būs iespēja iegūt padziļinātu ieskatu BREEAM metodoloģijā un tās tehniskajos aspektos, kā arī tiks sniegtas vadlīnijas metodoloģijas lokalizācijai. Uz semināru ielūgti dalībnieki, kas ieinteresēti sadarboties sistēmas pielāgošanā – projekta vadības grupā aicināti pārstāvji no tehnisko zinātņu un izpētes organizācijām, projektu attīstītāji, arhitektūras, būvniecības profesionāļi, valsts institūciju lēmumu pieņēmēji, finanšu institūciju pārstāvji. Projekta ekspertu darba grupās aicināti speciālisti no nozarēm, kas atbilstošas BREEAM kategorijām – „būvniecības/pārvaldības procesa plānošana", „enerģija", „veselība un labklājība", „materiāli", „zemes izmantojums un ekoloģija", „ūdens", „transports", „atkritumi", „piesārņojums".

Organizāciju pārstāvjus, kas būtu ieinteresēti iesaistīties minētās sistēmas turpmākajā lokalizācijas darbā, lūdzam sazināties ar ilgtspējīgas būvniecības projekta vadītāju Zani Sauku: zane.sauka@zalasmajas.lv . Potenciālie sadarbības veidi ietver informācijas, zināšanu un pieredzes apmaiņu, kā arī intelektuālo līdzdalību novērtēšanas metodikas pielāgošanā, atbilstoši kompetences jomai.

Uzziņai

Biedrības „Zaļās mājas" projekts „Ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas instrumenta izstrāde un ieviešana" guvis atbalstu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētajā programmā „Vides politikas integrācijas programma Latvijā", un tiek realizēts starpniecībā ar LR Vides ministriju. Projekta ieviešanu atbalsta iniciatīvas grupa, kurā darbojas: SIA „RE&RE", SIA „Knauf", SIA „Jaunrīgas attīstības uzņēmums", SIA „Ramirent", SIA „Saint Gobain Celniecības Produkti".

 

Informāciju sagatavoja:
Ieva Krūmiņa,
Biedrības „Zaļās mājas"
Sabiedrisko attiecību un mārketinga projektu vadītāja
Tālr. 29656429
ieva.krumina@zalasmajas.lv
www.zalasmajas.lv

 

 

 

 

  Share on: