Mūsu mazais pārgājiens 2015

Zemkopības ministrija (ZM) izsludina jau par tradīciju kļuvušo konkursu Latvijas skolu jaunatnei „Mūsu mazais pārgājiens 2015”. Konkurss notiek jau devīto reizi. Tajā aicināti piedalīties visu Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki. Konkursa „Mūsu mazais pārgājiens 2015” mērķis ir iepazīt un izpētīt meža ietekmi uz savu pagastu, novadu, pilsētu un Latviju. Moto: „Mežs – mūsu bagātība!”

Lai piedalītos konkursā, jāveic literatūras un informācijas avotu izpēti par koka mūsdienīgiem un daudzfunkcionāliem izmantošanas veidiem savā pagastā, novadā, pilsētā vai Latvijā un sagatavot radošu izpētes darbu – pārgājiena vai ekskursijas aprakstu brīvā stāstījumā, esejas vai citā literārā formā par interesantiem novērojumiem un atklājumiem, papildinot aprakstu ar stāstnieku liecībām un vizuālo informāciju (zīmējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c.).

Konkursa darbs jāiesniedz līdz š.g. 2. oktobra plkst.15.00 Zemkopības ministrijas Meža departamentā vai nosūta pa pastu Zemkopības ministrijas Meža departamentam ar norādi „Konkursam „MŪSU MAZAIS PĀRGĀJIENS 2015””. Konkursa nolikums pieejams ZM mājas lapā.

Konkursa darbus vērtēs četrās vērtēšanas grupās: 1.-4. klase, 5.-9. klase, 10.-12. klase un profesionālo izglītības iestāžu grupā, atsevišķi tiks vērtēti izglītības interešu pulciņi un mazpulki. Katrā grupā labākie konkursa izpētes darbu autori un viņu klases audzinātāji, kā arī interešu izglītības pulciņu vai mazpulku vadītāji 2015.gada rudenī tiks aicināti uz konkursa noslēguma apbalvošanas pasākumu. Uzvarētāji katrā vecuma grupā balvā saņems arī atmaksātus transporta pakalpojumus ekskursijai pēc pašu izvēlēta maršruta.

Plašāka informācija:
Māra Mīkule
Meža departaments
Meža nozares atbalsta un stratēģijas nodaļa
tālr. 67027553