Labākā 2015.gada koka būve – studentu viesnīca Liverpūlē

archive

“Latvijas Būvniecības gada balvu 2015” nominācijā “Koka būve” saņēmusi SIA “Nordic Homes” izgatavotā 9 stāvu studentu viesnīca Lielbritānijas pilsētā Liverpūlē. Otro vietu nominācijā “Koka būvē” ieguva daudzdzīvokļu ēka Jūrmalā “Osobnjak”, savukārt par trešo labāko koka būvi tika atzīts gājēju tilts Tērvetē.

Valsts mēroga ēku un būvju konkursam “Latvijas Būvniecības gada balva 2015″, kas norisinājās ar devīzi “Drošība un kultūras mantojuma saglabāšana nākotnei”, kopumā tika pieteikti 95 objekti, aptverot visu Latviju, kā arī pieteikti izcili objekti no Lielbritānijas, Igaunijas un Lietuvas, kuru realizācijā iesaistījušies Latvijas uzņēmumi. Atbilstoši konkursa nolikumam, ēkai vai būvei bija jābūt nodotai ekspluatācijā no 2014. gada 1. oktobra līdz 2015. gada 31. decembrim.

Konkursam ir 10 nominācijas: “Restaurācija”, “Rekonstrukcija”, “Koka būve”, “Inženierbūvju rekonstrukcija”, “Jauna inženierbūve”, “Publiskā ārtelpa”, “Fasāžu renovācija”, “Ražotne”, “Jaunbūve – dzīvojamā ēka”, “Jaunbūve – sabiedriska ēka”. Visi konkursam pieteiktie objekti aplūkojami izstādē Līvu laukumā Rīgā līdz 31. martam.

Konkursa “Latvijas Būvniecības Gada balva” organizatori ir žurnāli “Latvijas Būvniecība” un “Latvijas Architektūra”, sadarbojoties ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, LR Ekonomikas ministriju, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, Rīgas domes Īpašuma departamentu, Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociāciju, biedrību “Latvijas ceļu būvētājs”, biedrību “Building Design and Construction Council”, biedrību “Zaļās mājas”, Latvijas Restauratoru biedrību, Latvijas Amatniecības kameru u.c.

Nesen Rīgas pilsētas arhitekta birojā notika diskusija par koka kā pamatbūvmateriāla izmantošanas iespējām sabiedrisko un dzīvojamo ēku būvniecībā – to ekonomiskajiem, arhitektoniskajiem un vides ieguvumiem –, kas pulcēja pārstāvjus gan no būvnieku, arhitektu un kokrūpnieku organizācijām un uzņēmumiem, gan valsts un pašvaldību iestādēm. Šīs diskusijas nepieciešamību noteica vairāki aspekti – nepieciešamība saglabāt un attīstīt Koka Rīgas mantojumu un aktualizēt jautājumu par laikmetīgu* koka konstrukciju ēku būvniecību Rīgā un Latvijā.

Diskusijas mērķis nebija mācīties projektēt, ražot vai būvēt koka ēkas, bet apspriest iespējamo sadarbības modeli, lai mūsu valstī vairāk ēku būvētu no koka – vietējā ekoloģiskā būvmateriāla, kas ir atjaunojams un augšanas procesā absorbē oglekļa dioksīdu (CO2), tādejādi pozitīvi ietekmējot ekonomiku un arī gaisa un vides tīrību. Būt tikai loģiski, ja kvalitatīvas koka ēkas, ko Latvijā ražo, tiktu arī šeit būvētas un lietotas.

Koka apbūvei Rīgā un Latvijā ir sena un tradīcijām bagāta vesture. Pēdējos gados, pat desmitgadēs, šim aspektam nav pievērsta pienācīga vērība un daudzviet koka apbūve kā kultūrvēsturiska vērtība iet bojā un tiek neatgriezniski zaudēta. Lai gan jāteic, ka pēdējos gados ir vērojama situācijas uzlabošanās – koka arhitektūras renesance, kas gan nereti turas uz fanātiķu un entuziastu pleciem. Ja pastaigājam pa Rīgas ielām, brīžam redzam, ka dažviet iezīmējas tendence koku jaunbūvējamās ēkās izmantot kā risinājumu dažādos fasādes elementos vai tradicionāli iekšējā apdarē, tomēr, ja jānosauc kāds veiksmīgs piemērs, kur sabiedriskas nozīmes ēka būtu pilnībā būvēta no koka konstrukcijām, šādu piemēru neatrast ne Rīgā, ne Latvijā. Un kā atzīst gan kokrūpniecības nozares pārstāvji, gan būvniecības un arhitektūras nozares pārstāvji, pat privātmāju apbūvē visā valstī šādi uzskatāmi labi piemēri būtu vien uz abu roku pirkstiem skaitāmi.

Kādas tad ir būtiskākās problēmas tam, ka mūsu nacionālā bagātība pašu mājās netiek pienācīgi novērtēta, kamēr ārvalstīs, īpaši Lielbritānijā un Skandināvijā, koks kā būvmateriāls itin plaši tiek izmantots gan dzīvojamo, gan sabiedrisko ēku būvniecībā, aizstājot monolītās betona būves? Piemēram, no pilnībā sagatavotiem un aprīkotiem moduļiem tiek būvētas gan kopmītnes, gan daudzstāvu dzīvojamās mājas. Un, kas ir teju vai paradoksāli, daļa no šīm ēkam vai ēku daļām tiek saražotas tepat Latvijā, Latvijas uzņēmumos, kas spējuši izsisties eksporta tirgos. Kā uzsver nozares pārstāvji, 90% Latvijās saražoto ēku (moduļu vai paneļu tipa) tiek eksportēti uz ārvalstīm.

Kā atzina diskusijas dalībnieki, problēmas ir pamatā divas – racionālā un emocionālā. Racionālā dimensija – likumdošana un būvnormtīvi, kas ierobežo koka karkasa un moduļu ēku būvniecību līdz trīs stāviem un nosaka vēl virkni dažādu koka konstrukciju lietošanas ierobežojumu, līdz ar to izslēdzot šo būvmateriālu no ekonomikas un, protams, emocionālā – slikti piemēri, aizspriedumi vai zināšanu trūkums par koknes kā būvmateriāla izturību, ilgtspēju, ugunsdrošību un citiem parametriem. Kā būtisks šķērslis koksnes kā būvmateriāla izmantošanai Latvijā, kas izkristalizējās arī diskusijā, ir “koka būvniecības koncepta” virzītāja trūkums. Lai mainītu likumdošanu, ir nepieciešama iniciatīva un valstiska vīzija par koku kā “degvielu” būvindustrijas attīstībai, savukārt, lai veicinātu izpratni par koka labajām īpašībām ēku arhitektūrā un būvniecībā, ir jāstrādā ar sabiedrību, pasūtītāju, arhitektiem, būvniekiem, protams, arī ar ierēdņiem, būvvaldēm utt. – ir jāmeklē optimāls sadarbības modelis un jābūt motivētiem katram savā darba vietā iziet ārpus ierastā, ārpus komforta zonas. Turpmākajā Rīgas pilsētas arhitekta biroja darbā aktualizēsim tieši šo aspektu – meklēsim labus piemērus un veicināsim sadarbību nozares ietvaros, lai mazinātu administratīvos šķēršļus un popularizētu labos piemērus straujākai nozares attīstībai.

Atzīmēšanas vērts diskusijā bija Latvijas Kokrūpnieku federācijas izpilddirektora Kristapa Klausa paustais par to, ka Latvijā ir nepieciešams paraugprojekts, kas būtu nevis biznesa, bet gan mācību projekts, kuru īstenojot ražotāji apgūtu Latvijas apstākļiem piemērotākos koksnes produktus un materiālus un tehnoloģijas, savukārt uzraugošās iestādes varētu izvērtēt normu prasību atbilstību realitātei, varētu mācīties arī pilsētbūvnieki, plānotāji un citas ieinteresētās puses. Pozitīvi, ka šāds biroju un ražošanas ēkas projekts jau šobrīd tiek veidots Pārdaugavā, Bauskas ielā 143.

Pēdējā laikā gan radošo industriju un mākslinieku, gan arhitektu profesionālajā vidē, gan plašākā sabiedrībā ir aktualizējies jautājums par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecību. Šoreiz gan nerunāsim par muzeja projektēšanu un kurš to darīs – šis process faktiski jau ir sācies, bet paskatīsimies uz materiālu, no kā šo muzeju varētu būvēt. Diskusijā izskanēja savā ziņā provokatīvs, bet vienlaikus arī gana loģisks un argumentēts ierosinājums, un proti – vai Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeju nevarētu būvēt no koka? Diskusijas dalībnieki bija vienisptātis, ka LLMM varētu būt Latvijā kā koka arhitektūras un būvniecības atdzimšanas projekts, kā paraugprojekts un simbols, kas izaicinātu pašreizējos priekšstatus būvniecībā un arhitektūrā par koku kā estētisku, ekoloģisku, drošu un ilgtspējīgu materiālu pilsētvidē. Turklāt, kurš uzdrošināsies apgalvot, ka koks nav gana laikmetīgs būvmateriāls? It īpaši valstī, kurā meži klāj 53% teritorijas, kurā ir senas koka arhitektūras tradīcijas, kur kokrūpniecība ir viens no ekonomikas pamatbalstiem un kurā ir arī sabiedrība, kas spēs novērtēt valstiskus centienus izkopt daudzstāvu (vismaz 6 stāvu) koka arhitektūru?

Gvido Princis,
Rīgas pilsētas arhitekts

“Forum Wood Building Nordic” ir galvenā konference par koka ēkām un konstrukcijām Ziemeļvalstīs un starptautiskā foruma HOLZBAU sastāvdaļa. Konference apvieno zinātniekus un praktiķus, lai apmainītos ar pieredzi un mācītos no jomas profesionāļiem. Forumā būs augstas klases lektori no 11 valstīm un visaptveroša izstāde, kur 7 valstu organizācijas demonstrēs savus jaunākos produktus un pakalpojumus.
Baltijas valstis forumā pārstāvēs lektors no Igaunijas un Cross Timber Structure (Latvija) stends izstādē.
23. septembrī plānota ekskursija pa nozīmīgākajiem apkārtnes koka konstrukciju objektiem, bet 24. un 25. septembrī konference un izstāde.
Konferences programma 24. un 25. septembrim
Objektu apskates programma 23. septembrim

Vieslekcijas par jaunākajām tendencēm koka izmantošanā interjera dizainā Zviedrijā, kas norisinājās š.g. 19. februārī Latvijas Mākslas akadēmijā, Rīgā, pulcēja ap 60 dizaina un arhitektūras nozaru studentus no dažādām mācību iestādēm Latvijā: Latvijas Mākslas akadēmijas, Rīgas Tehniskās universitātes, Baltijas Starptautiskās akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas. Lektori – praktizējoši zviedru arhitektūras un interjera dizaina speciālisti Andreas Martin Löf un Pye Aurell Ehrström savās prezentācijās iepazīstināja ar dizaina attīstības tendencēm Zviedrijā, akcentēja koka kā moderna un ekoloģiska materiāla nozīmi, kā arī dalījās ar savu pieredzi kokmateriālu izmantošanā, veidojot interjera projektus.

„Prieks, ka mums ir pieejams savs dabīgs materiāls, ko varam izmantot dizainā – koks ir elegants, plastisks un konstruktīvs, piemērots dažādu dizaina ideju īstenošanai," atklāšanas uzrunā sacīja Latvijas Mākslas akadēmijas Vides mākslas katedras vadītājs Alnis Mitris. „Būsim gandarīti, ja zviedru speciālistu vieslekcijas kalpos par iedvesmas avotu mūsdienīgu koka dizaina projektu realizēšanai Latvijā," atklāšanā pauda pasākuma organizatora – biedrības „Zaļās mājas" valdes priekšsēdētājs Harijs Jordāns.

Lekciju ievadā tika sniegts ieskats par pārmaiņām zviedru dizainā, tendencēm un formu meklējumiem no pagājušā gadsimta septiņdesmitajiem gadiem līdz mūsdienām. Andreas Martin Löf dalījās savā pieredzē galvenokārt par mēbeļu dizainu, atklājot, kā koku var izmantot jaunos un netradicionālos veidos. Pye Aurell Ehrström savā prezentācijā aplūkoja dažādus interjera dizaina projektus, pievēršoties materiālu tekstūras mijiedarbībai un koka izmantošanas iespējām kā jaunu, tā atjaunojamu projektu realizēšanā.

Vieslekcijas notika starpvalstu sadarbības projekta „North European Wood Promotion Network" ietvaros un tās organizēja biedrība zaļās būvniecības veicināšanai „Zaļās mājas", sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Dizaina informācijas centru.

Foto: Andreas Martin Löf design

Informāciju sagatavoja:
Ieva Krūmiņa,
Biedrības "Zaļās mājas"

Iznācis jauns nozares katalogs. Skatīt

Izstāde „Iepazīsties
– Koks!” ir tapusi sadarbojoties visai Latvijas meža nozarei, vienuviet parādot
visu mežsaimniecības ciklu. Ekspozīcija izveidota
atraktīvā veidā tā, lai interesanti būtu jebkuras paaudzes cilvēkam. Tā stāsta
par visu mežu apsaimniekošanas ciklu, sākot no koku stādīšanas un beidzot ar
koksnes pārstrādi un izmantošanu sadzīvē, kā arī parāda koksnes kā materiāla
daudzveidīgās īpašības un īpatnības. Eksponāti izvietoti, lai uzskatāmi parādītu
kāda veida produkciju iespējams izgatavot no konkrētās sugas koka. Izstādē
apskatāma arī vietējo ražotāju produkcija – mēbeles, grīdas segumi un
rotaļlietas.

Izstāde
„Iepazīsties-Koks!” apmeklētājiem ir pieejama bez maksas. Izstāde ir atvērta
no 2012.gada 26.maija katru sestdienu no plkst. 11:00 līdz 18:00. Gidu
vadībā izstādes apmeklētājiem būs iespēja iegūt profesionālu informāciju par
ekspozīciju un meža nozari kopumā.
 
Vairāk informācijas:
www.koksirlabs.lv

Zemkopības ministrija sadarbībā ar biedrību „Zaļās mājas” izsludinājusi konkursu „Mūsu mazais pārgājiens”. Kkonkursa norises laiks no 11.maija līdz 5.oktobrim.

Konkursa mērķis – vairot bērnu un jauniešu zināšanas un izpratni par koka daudzveidīgajiem izmantošanas veidiem un iespējām Latvijā. Konkursa moto: „Iepazīsties-Koks!”.Aicinām piedalīties!

Sestdienas, 19.maija vakarā, kad Muzeju nakts pasākumu programmas ietvaros apmeklētājiem visā Latvijā durvis vērs dažādi muzeji, pirmo reizi plašākai sabiedrībai Mežaparka estrādes telpās būs iespēja apmeklēt izstādi "IepazīstiesKoks!".

Muzeja naktī izstādes ekspozīcijas apskate notiks, izejot dažādas atraktīvas pieturas, paredzētas arī jautras aktivitātes bērniem kopā ar Meža māti, Raganiņu un citiem Tērvetes pasaku meža iemītniekiem. Visi apmeklētāji tiks aicināti veidot savu rakstu viesu grāmatā – aužot klūdziņu deķi. Pavasara nakts dzestrumu pārvarēt palīdzēs silta zāļu tēja, bet jestrākiem viesiem darbosies meža karaoke.

Erudītie un visu zināt gribošie savas spējas varēs demonstrēt dažādos konkursos, mēģinot atbildēt uz jautājumiem – Kāpēc koka kuģu ēra nav beigusies? Kas saista Porsche sporta automašīnas ar Latvijas bērzu? Kāpēc Zviedrijas karali ikdienas gaitās pavada Latvijas koks?

Muzeju nakts dalībniekiem līdz izstādei "IepazīstiesKoks!" būs iespējams aizkļūt arī ar personisko autotransportu, iebraucot Mežaparka teritorijā no Viestura prospekta puses vai velosipēdu (stāvvieta visa žoga garumā), savukārt apmeklētāju ērtībām, kuri uz estrādi dosies no Zooloģiskā dārza puses, kursēs arī ekskursiju vilcieniņš.

Izstāde "IepazīstiesKoks!" ir tapusi sadarbojoties visai Latvijas meža nozarei, saprotamā veidā vienuviet parādot visu mežsaimniecības ciklu no sēklu ieguves līdz koksnes pilnīgai pārstrādei. Izstāde bez maksas būs atvērta no š.g. 26.maija visu vasaras sezonu katru sestdienu no plkst.11 līdz 18. Darba dienās izstāde ir pieejama iepriekš pieteiktām grupām.

Sestdien, 5. novembrī plkst. 17.00 Kalnciema kvartālā Rīgā ar lekciju uzstāsies austriešu arhitekts Juri Troy (juri troy architects), kurš pārstāv Forarlbergas arhitektu jauno paaudzi un ar savu radošo darbību izpelnījies dažādus apbalvojumus gan Austrijas, gan starptautiskā mērogā.

Arhitekts Ervins Krauklis: "Jau pāris gadus esmu vēlējies uzaicināt uz Rīgu kādu no Forarlbergas (Vorarlberg — Austrijas federālā zeme pašos valsts rietumos, starp Šveici, Lihtenšteinu, Bavāriju un Tiroli) jaunās paaudzes arhitektiem. Man šķiet, ka arhitekti nekur tā neprot strādāt ar koku, kā Forarlbergā. Iespējams, atbilde ir spēcīgā namdaru un galdnieku tradīcija šajā teritorijas ziņā otrajā mazākajā Austrijas federālajā zemē. Liela daļa arhitektu vispirms mācās arodu savu vecāku un vecvecāku darbnīcās, un tikai tad dodas studēt uz augstskolām Insbrukā, Vīnē, Minhenē, Grācā, Cīrihē un vēl tālāk. Šķiet, arī arhitektu koncentrācija uz iedzīvotāju tūkstoti šeit pārspēj jebkuru citu vietu pasaulē, bet kvalitatīvas arhitektūras blīvums uz kvadrātkilometru ir pārsteidzoši augsts. Forarlbergas koka arhitektūras labākos paraugus apbalvo reizi divos gados. Tos, un daudz citas informācijas par novada moderno koka būvmākslu var atrast http://holzbaukunst.at/

Vēl viena īpatnība, kuru būtu vērts uzsvērt, ir šīs arhitektūras efektivitāte. Lielāko daļu  jauno ēku projektē un būvē atbilstoši pasīvās vai ļoti zema enerģijas patēriņa ēkas standartam. Kā šādas efektivitātes prasības ietekmē arhitekta darbu: cik grūti vai viegli ir sasniegt pasīvās ēkas standartu, kā mainās arhitektūra, cik liela nozīme arhitekta darbā ir konsultantiem un inženieriem? Šos un citus jautājumus varēsim uzdot gan lekcijas laikā, gan pēc tās iecerētajā diskusijā pie vīna glāzes.

Īpaša pateicība Austrijas Republikas vēstniecībai par atbalstu pasākuma organizēšanā. Pagājušajā gadā Latvijā bija aplūkojama lieliska Austrijas modernās koka arhitektūras izstāde. Tā iedvesmojusi mūsu sadarbību, un es esmu pārliecināts, ka Latvijas arhitektu sabiedrību nākotnē gaida daudz interesantu un bagātinošu, ar Austrijas būvmākslu un amatniecību saistītu pasākumu."

Lekciju organizē arhitektu birojs Krauklis Grende ar Austrijas Republikas vēstniecības Rīgā atbalstu.
Lekcija notiks angļu valodā.
Ieeja brīva.

Dalībai jāpiesakās pa epastu ervins.krauklis@gmail.com vai T. 29288920

Pasaules arhitektūras dienas tradīciju kontekstā, Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar Baltijas arhitektūras centru organizē Starptautiskās arhitektūras dienas 20. oktobrī Kuldīgā un 21. oktobrī Rīgā. Arhitektūras dienas tiek plānotas kā formālu un neformālu diskusiju cikls starp Latvijas, Krievijas un Baltkrievijas arhitektiem par aktuālām tēmām.

Arhitektūras dienu dalībnieki Kuldīgā iepazīsies ar pilsētas vēsturisko centru, kas veidojies 17.-18. gadsimtā. Kuldīgas Rātes Lielajā zālē notiks starptautiska zinātniski praktiska konference „Koks arhitektūrā. Mantojums un mūsdienas". Tajā ar ziņojumiem uzstāsies Kuldīgas novada pašvaldības galvenā arhitekte Jana Jākobsone („Kuldīgas vēsturiskā centra vērtības. Zaudētās apbūves atjaunošanas piemēri un ieceres") un pazīstamais Krievijas arhitektūras kritiķis un koka arhitektūras izstāžu kurators Nikolajs Maļiņins („Koka arhitektūras vārdnīca. Projekts „Paralēles"), kā arī Latvijā dzīvojošais, pazīstamais arhitektūras teorētiķis, mākslas zinātņu doktors Aleksandrs Rapaports „Koks kā substance mūsdienu arhitektūrā").

Starptautiskajās koka arhitektūras dienās plānota diskusija, kurā līdzās ar ziņotājiem piedalīsies arī Latvijas arhitekti I.Butāne, D.Zalāne, I.Dirveiks, U.Lukševics, A.Šmite, M. Eisava un L.Ļesņakova no Baltkrievijas, kā arī mūsu valsts pašvaldību pārstāvji, investori un pilsētplānošanas speciālisti. Diskusiju vadīs Rīgas domes bijušais Pilsētas attīstības departamenta vadītājs Igors Graurs. Notiks Nikolaja Maļiņina un izdevniecības „TATLIN" (Krievija) katalogalbūma „Novoje derevjannoje" („Jaunais, no koka darinātais") prezentācija. Paredzēts, ka konferencē pieņems Starptautisko koka arhitektūras dienu rezolūciju.

Dienu dalībnieki iepazīsies arī ar koka mantojumu un mūsdienu apbūvi Rīgā un Jūrmalā. Kalnciema ielas koka ēku kvartālā Rīgā ieplānota Nikolaja Maļiņina meistarklase „Projekts „Paralēles"" un katalogalbūma „Jaunais, no koka darinātais" prezentācija, kā arī iepazīšanās ar arhitektes Zaigas Gailes pieredzi koka mantojuma glābšanā un atjaunošanā.

Vairāk informācijas un pasākuma programma interneta vietnē www.archbaltic.lv