Category: Bez kategorijas

16.11.2013

Apbalvota labākā koka ēka Igaunijā

Jau vienpadsmito gadu Igaunijā tiek apbalvoti
labākie koka arhitektūras objekti. Apbalvošana notika pēc konferences „Koks – atslēga
nākotnes dzīves videi” („Puit – homse elukeskkonna võti“ jeb
"Wood – the key to living environment
of tomorrow
". Galveno balvu ieguva
dzīvojamā ēkā Laulasmaal un arhitektu biroja ÖÖ-ÖÖ arhitekti -Naudas Tarmo –
Stöör , Lembit – Bear Stöör un Kätlin Ölluk . Vairāk informācija un bildes ÖÖ-ÖÖ

12.10.2007

Koksne – dabisks materiāls ilgtspējīgai attīstībai

Koksne
ir vienīgais plaši pieejamais materiāls, kas ir atjaunojams, un
šim faktam ir svarīga loma neatjaunojamo resursu patēriņa
samazināšanas stratēģijā. Kokmateriāli jāiegūst ilgtspējīgās
mežsaimniecībās, kas pievērš uzmanību ekonomiskajiem,
sociālajiem un ekoloģiskajiem aspektiem. Ilgtspējīgas
mežsaimniecības pārbauda, tās sertificējot ar trešās puses
organizāciju palīdzību. Latvijā, tāpat kā visā Eiropā,
izplatītākās ir FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC
(Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)
sertifikācijas shēmas.

Dzīves
cikla perspektīvā koksne kā celtniecības materiāls ir videi
izdevīga izvēle aspektos, kas attiecas uz dabas resursiem,
enerģijas izmantošanu, oglekļa dioksīda izmešiem un atkritumiem.

Viens
no lielākajiem draudiem mūsdienu sabiedrībai ir klimata izmaiņas,
ko izraisa siltumnīcas efektu veicinošas gāzes, piemēram, oglekļa
dioksīds CO2.

Latvijā
mežu platības un koksnes apjomi palielinās, jo koksnes pieaugums
ir lielāks par izciršanas apmēru. Augošais mežs no atmosfēras
uzņem oglekļa dioksīdu, kas pēc tam uzglabājas kokmateriālā,
līdz koks sadeg vai sadalās bioloģiski, bet oglekļa dioksīds
atgriežas atmosfērā. Pēc tam to atkal uzņem citi augošie koki.

Koksnes
produkcijas un koka ēku nozīme ir vēl jo lielāka tāpēc, ka tās
uzglabā oglekļa dioksīdu ilgākā laika posmā. Izmantojot
nojaucamo ēku koka detaļas enerģijas ieguvei, klimatu ietekmējošo
gāzu apjomu var ievērojami samazināt, jo tās aizstāj arī
fosilās degvielas, piemēram, naftas, izmantošanu.

12.10.2007

Vērtēšanas un sertificēšanas sistēmas

Pasaulē
tiek izmantotas vairākas vērtēšanas sistēmas, kas ēkas izvērtē
pēc zaļās būvniecības principiem un norāda uz pakāpi, kādā
šie principi īstenoti. Iegūtais sertifikāts ir kvalitātes zīme,
kas patērētājiem un projektu attīstītājiem palīdz veidot
vienotu izpratni par zaļās būvniecības piedāvājumu mājokļu
tirgū.

Zaļās
būvniecības novērtējumu sistēmu piemēri pasaulē

LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design)

Pieņemta
ASV un Kanādā.
BREEAM
(Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

Pieņemta
Apvienotajā Karalistē.
CASBEE
(Comprehensive Assessment System for Building Environmental
Efficiency
)
Pieņemta
Japānā.
GREEN
STAR

Pieņemta
Austrālijā.

Līdzīgu vērtēšanas sistēmu plānots ieviest arī Latvijā, iesaistīto jomu speciālistiem (būvniekiem, arhitektiem, projektu attīstītājiem, vides speciālistiem) vienojoties par vietējiem apstākļiem piemērojamiem zaļās būvniecības kritērijiem un elementiem.

Zaļās būvniecības kritēriju definēšanai biedrība “Zaļās mājas” 2007. gadā kopā ar sadarbības partneriem SIA „Colliers International”, SIA „Jaunrīgas attīstības uzņēmums”, Pasaules Dabas fondu veicinājusi iesaistīto pušu diskusiju platformas izveidi. Plānots, ka radītais koncepts tālāk tiks izmantots par pamatu Latvijas zaļās būvniecības vērtēšanas sistēmai.

1 2 3